Tomograf SOCT Copernicus HR

Podstawowe funkcje tomografu SOCT Copernicus HR:

 • skanowanie siatkówki oka - cztery rodzaje badań,
 • wizualizacja 3D - prezentacja wyników w formie graficznej z możliwością wykonywania przekrojów w trzech płaszczyznach,
 • analiza tarczy nerwu wzrokowego - automatyczne wykonywanie niezbędnych obliczeń dla np. wczesnego wykrywania jaskry, prezentacja wykresu grubości warstwy włókien nerwowych,
 • wykreślanie map: grubości siatkówki, warstwy włókien nerwowych, warstwy nabłonka barwnikowego oraz deformacji warstwy nabłonka barwnikowego
 • prezentacja wyników badań w formie pojedynczych obrazów lub animowanych filmów,
 • archiwizacja danych w formie wydruków (dla pacjenta), zapisu w wersji elektronicznej (na płytach CD/DVD lub na twardym dysku/pamięci przenośnej itp.)
Tomografia optyczna jest bardzo nowoczesną, nieinwazyjną techniką obrazowania przekroju tkanki ( np. siatkówki oka), w której wykorzystuje się światło rozproszone na poszczególnych warstwach badanej tkanki. W SOCT COPERNICUS HR wykorzystano najnowsze rozwiązanie w tym zakresie, jakim jest tomografia spektralna. W porównaniu ze stosowanymi do tej pory rozwiązaniami w tego typu aparatach (tj. tzw. tomografią czasową), dzięki eliminacji ruchomego zwierciadła, niezbędnego do skanowania w głąb badanego obiektu, uzyskiwane obrazy mają znacznie wyższą rozdzielczość, a samo badanie trwa ok. sto razy krócej. Krótki czas wykonania B-skanu pozwala także na bezproblemowe uzyskiwanie obrazów trójwymiarowych. Konstrukcja aparatu jest oparta o unikatowe rozwiązania i opracowania grupy naukowców Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wiodącego na świecie ośrodka naukowego w zakresie spektralnej tomografii optycznej. Pierwsze obrazy oka ludzkiego z prototypowego urządzenia zbudowanego w Instytucie Fizyki UMK uzyskano już w 2001 roku, równolegle podejmując badania kliniczne w kierowanej przez prof. J.Kałużnego Klinice Okulistyki AM w Bydgoszczy (obecnie Collegium Medium UMK)Firma OPTOPOL na mocy zawartego z Uniwersytetem porozumienia rozpoczęła pracę nad opracowaniem i wdrożeniem do produkcji urządzenia komercyjnego, którego pierwszy egzemplarz testowy ukończono w sierpniu 2005.
Zastosowane w aparacie rozwiązania oraz uzyskiwane wyniki pozwalają nazwać SOCT COPERNICUS HR najnowocześniejszym urządzeniem tego typu na świecie, poszerzającym granice możliwości diagnostyki okulistycznej.
Podstawowe dane techniczne aparatu:
Technologia : Spektralne OCT
Profile skanowania: Pojedynczy B-skan, 3D-skan, Gwiazdka, Animowany
Fiksacja : Dysk i plamka
 1. Długość fali źródła światła: 840nm, szerokość widma 50nm
 2. Roździelczość osiowa (wzdłużna): 6um
 3. Rozdzielczość poprzeczna : 12-18 um
 4. Szerokość okna tomogramu: 2mm
 5. Szybkość pomiaru: 25 000 A skanów na sekundę
 6. Maksymalna szerokość skanowania: 10 mm
 7. Maksymalna liczba A skanów przypadająca na B skan: 10 500
 8. Wymiary (Sz x W x Dł): 570x650x670
 9. Sterowanie głowicą urządzenia w pełni elektroniczne
 10. Bezpośredni podgląd dna oka podczas skanowania.